PILENTUM TELEVISION VIỆT NAM

Phim tài liệu và video. Tàu hỏa, Tạo mô hình theo tỷ lệ, xe lửa đồ chơi và mô hình đường sắt.

January 11, 2019

Khám phá mô hình sân bay thu nhỏ với đầy đủ các chức năng hoàn chỉnh

Khám phá mô hình sân bay thu nhỏ với đầy đủ các chức năng hoàn chỉnh

Đưa bạn tới những kỳ công về hàng không và kỹ thuật tại sân bay. Các cây cầu dẫn hành khách có thể tự động di chuyển và giúp hành khách lên, xuống máy bay. Tất cả các loại máy bay thương mại đều được trang bị bộ tiếp sóng. Qua bộ tiếp sóng này, bộ phận không lưu có thể kiểm soát chặt chẽ được vị trí của máy bay khi đang bay. Hơn 40 máy bay khác nhau di chuyển độc lập xung quanh sân bay. Trước tiên, những chiếc máy bay này sẽ đẩy lùi để máy bay tiến vào đường băng, nơi chúng tăng tốc và cất cánh.

Đường phố và bãi đậu xe ở trước sân bay luôn luôn đông đúc và náo nhiệt. Tại đây có đến hơn 4.000 chiếc ô tô đang được đậu trong bãi giữ xe. Giống như ngoài đời, vì lí do an toàn mà những chiếc máy bay này được kéo vào trong nhà chứa máy bay. Cửa sẽ tự động sẽ khi máy bay tiến tới và tự đóng lại khi máy bay đã vào bên trong. Những chiếc tua bin đang quay với tốc độ lớn để tạo lực cho chiếc Airbus A380 cất cánh. Đây là mô hình máy bay chở khách lớn nhất thế giới vs sải cánh có độ dài lên đến 79,8 cm và được lắp đặt xung quanh là 134 đèn LED. Ở trên khung nền là chiếc Antonov đang tăng tốc trên đường băng trước khi cất cánh.

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

Khám phá sân bay thu nhỏ hoàn chỉnh đầy đủ chức năng

YouTube