PILENTUM TELEVISION VIỆT NAM

Các video của Pilentum Television.

May 2, 2019

Xe lửa và đầu máy xe lửa từ Märklin

Trong video này, có đầu máy xe lửa và xe lửa mô hình từ Märklin.

Xe lửa và đầu máy xe lửa từ Märklin

Trong video này, có đầu máy xe lửa và xe lửa mô hình từ Märklin.

Cho đến nay Pilentum đã cho đăng tải hơn 250 video trên YouTube cũng như trên Dailymotion. Tại đây Pilentum sẽ giới thiệu về những mô hình về các tuyến đường sắt lớn nhất trên thế giới, “những thế giới thu nhỏ” đẹp nhất và những bảo tàng về đồ chơi thú vị nhất mà bạn có thể được chiêm ngưỡng.